افق ٢٤ ژوئن: روحانی: چالش های فرهنگی

03 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با شكوه ميرزادگی، علی‌ شاکری و محمد نوريزاد.