افق ۲۴ ژوئن: مذاکرات هسته ای: دولت اوباما و کنگره

03 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با الن ایر، تریتا پارسی، احسان محمدی خواه.