افق ۲۴ سپتامبر: شصت و نهمين مجمع عمومی: سخنرانی اوباما

02 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. الن ایر، کاوه افراسیابی، آرش آرامش، رسول نفیسی.