افق ۲۴ فوریه: اقتصاد مقاومتی

05 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"افق" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. پرويز مينا، مهرداد عمادى، حسین ابن یوسف، سارا وخشورى.