افق ۲۴ دسامبر: دیدار هیات پارلمانی اروپا با ستوده و پناهی

03 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با تاریا کرونبرگ، ماریچه اسخاکه، شیرین عبادی، فاطمه حقیقت جو.