افق ۲۴ آوریل: آیت الله خامنه ای و بیمه درمانی همگانی

04 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با دکتر محمدعلی توفیقی و دکتر محمدکاظم عطاری.