افق ۲۴ اکتبر: کنگره آمریکا و ایران: تحریم، روابط پارلمانی

02 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. . جیم مورن، فاطمه حقیقت جو، ماکان دلرحیم، و پویا دیانیم.