افق ۲۳ ژوییه: حقوق کودک و کودک آزاری در ایران

01 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. گلناز بهگو، مینا خانی، حسین رئیسی، شاهد علوی.