افق ۲۳ سپتامبر: شصت و نهمين مجمع عمومی- هفتمين مذاكرات هسته اى

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با الن ایر، عباس میلانی، مهران مصطفوی، علی واعظ.