افق ۲۳ اکتبر: ابولای مرگبار: ویروس و انسان

01 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. دکتر محمد جواد امان، دکتر پیتر والش، و بهنام روحی.