افق ۲۲ سپتامبر: ایدز جنسی - سرنگ تزریقی

31 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با کامیار علایی، محمد، بیمار اچ آى وى مثبت؛ همسر محمد، اچ آی وی منفی.