افق ۲۲ آوریل: روحانی و اقتصاد: یارانه و سپاه

02 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. ژاله وفا، هادی کحال زاده، سعید قاسمی نژاد.