افق ۲۱ اوت: برگزیده: «تدریس زبان مادری» و «واژه های جدید فارسی»

30 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. برگزیدۀ برنامه های «تدریس زبان مادری» ۳ اسفند و «واژه های جدید فارسی» ۱۶ مرداد.