افق ۲۱ آوریل: ایران و آذربایجان: فاز جدید؟

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. دالغا خاتین اوغلو، رضا تقی زاده، و علیرضا اردبیلی.