افق ۲۱ اکتبر: دیپلماسی علم: روحانی، دانشگاه، توفیقی

29 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. علی افشاری٬ سحر رضازاده٬ امیر حسین اعتمادی٬ و پیمان عارف.