افق ۲۰ مه: انتخابات: اپوزیسیون سکولار و مذهبی

30 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با مهرداد درویش پور، رضا علیجانی و عبدالرضا كريمی.