افق ۲٠ اوت: سیمین بهبهانی

29 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با جواد مجابی، نعمت آزرم، کامران تلطف، محمود دولت آبادی، محبوبه عباسقلی زاده.