افق ۲۰ اوت: برگزیده: «وزارت اطلاعات» و «امپراطوری مالی رهبر»

29 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. برگزیدۀ برنامه های «وزارت اطلاعات» ۲۶ تیر و «امپراطوری مالی رهبر» ۱۰ اسفند.