افق ۲ ژوئن: امیرخسروی: کارآفرین یا مفسدفی الارض؟

12 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. مهرانگیز کار، سعید قاسمی نژاد، هادی کحال زاده.