افق ۲ مه: معلم: معیشت و سیاست

12 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با شاهد علوی، مهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر، صباح نصری، همبند فرزاد کمانگر، ریبین رحمانی، دوست و همشهری فرزاد کمانگر.