افق ۲ آوریل: اشک سیاه: انقراض یوزپلنگ ایرانی

13 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. اسماعیل کهرم، حمید عرب زاده٬ عباس ایل زاده.