افق ۱۹ سپتامبر: شبکه اجتماعی و کابینه روحانی

28 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با علی اکبر موسوی خویینی، نیما راشدان، امید حبیبی نیا و آرش کمانگیر.