افق ۱۹ اوت: برگزیده: «مرگ افشین اسانلو» و «کودکان زندان»

28 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. برگزیده ای برنامه های «افشین اسانلو: مرگ یک فعال کارگری در زندان» ۱۰ تیر و «کودکان زندان» ۳۱ تیر.