افق ۱۸نوامبر: زندگی سگی در ایران

27 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با جاوید آل داود، فرید آرام، مهدی خلجی، آصفه همتی، بنفشه علوی.