افق ۱۸ اوت: تحولات سیاسی عراق و سوریه با داعش و کردها

27 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با علی صدرزاده، الکس وطنخواه، حسن شرفی.