افق ۱۷ فوریه: رهبر ج. ا. مانع است يا راه حل؟

28 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. جواد خادم، عليرضانامور حقیقی، محمد نوریزاد.