افق ۱۷ اکتبر: مذاکرات ژنو: معضل غنی سازی اورانیوم

25 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. مایکل من، مهران مصطفوی و علی واعظ.