افق ۱۶ ژوییه: جنگ اسراییل و حماس: انتفاضه ای دیگر؟

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. منشه امیر، فرهمند علیپور، محمد منظرپور.