افق ۱۶ سپتامبر: آینده کردها در سوریه

25 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با سعید ساعدی، کاوه آهنگری، و عرفان قانعی فرد.