افق ۱۶ مه: ایران و آمریکا: دیپلماسی کشتی

26 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با عبدالله موحد، الن ایر، بیلی بالدوین، مهدی رستم پور، محمودرضا گران و علی عمادی.