افق ۱۴ اوت: بازی دوستانه تیمهای ملی والیبال ایران و آمریکا

23 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با علی تازرونی، با جمشيد حميدی، محمد خمسه، ایرج مظفری، علیرضا معمری.