افق ۱۳ مه: ازدیاد جمعیت: ضرورت و واقعیت

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. بیژن بیدآباد، علی طایفی، هوشنگ امیراحمدی، دکتر محمد کاظم عطاری.