افق ۱۳ اکتبر: ایرانیان در انتخابات سراسری کانادا

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.