افق ۱۲ ژوئن: هند و ایران: از نهرو تا مودی

22 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. رامین جهانبگلو، اسماعیل گرامی مقدم، رضا تقی زاده، توماج آریان.