افق ١٢ مه: محمدرضا لطفى: موسيقى، سياست، عرفان

22 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. شهرام ناظری، هوشنگ کامکار، محمود دولت آبادی، صدیق تعریف، نادر مجد، سیروس دهنادی.