افق ۱۱ ژوییه: انفرادی: سلول، تابوت، واحد مسکونی

20 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با وحید پوراستاد، بانو صابری، شکوفه سخی و مسعود بهنود.