افق ۱۱ ژوئن: تغییرات آب و هوایی در ایران

21 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. اسماعیل کهرم، ناصر کرمی، شهرام تابع محمدی، حمید عرب زاده.