افق ۱۱ سپتامبر: سوریه: جنگ افزار شیمیایی، تروریسم، ایران

20 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با جان لیمبرت، درویش رنجبر و ابوالفضل اسلامی.