افق ۱۱ نوامبر: عمان: میانجی ایران و آمریکا

20 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با حسن هاشمیان، مهدی فلاح، مژگان خشابی، هرمیداس باوند، و سیاوش.