افق ۱۱ نوامبر: ایران و پاکستان: انرژی و امنیت

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. باربارا اسلوین، فاطمه امان، علی اکبر امید مهر، و حبیب الله سربازی.