افق ۱۱ فوریه: سى و پنج سال بعد از انقلاب

22 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با ابوالحسن بنی صدر، عبدالعلی بازرگان، و حسن شریعتمداری.