افق ۱ مه: بمبگذاری بوستون: افراط گرایی، تروریسم، آنارشیسم

11 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با عباس میلانی، رسول نفیسی و رجب صفروف.