افق ۱ آوریل: تاریخ و سینما: از ۳۰۰ تا نوح

12 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. با کاوه فرخ، جمشید اکرمی و ضیا صدرالاشرافی.