افغانستان شش ورزشکار به لندن اعزام کرده است

08 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هرچند افغانستان با مشکلات متعددی در عرصه های گوناگون روبروست با این همه از قافله ورزش عقب نمانده است و تیمی شش نفره از جمله یک ورزشکار زن را به مسابقات المپیک تابستانی 2012 اعزام داشته است. بیژن فرهودی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، در این زمینه با محمد ظاهر ابغر، وزیر ورزش افغانستان، در لندن گفتگو کرد.