خاتون محمدزای، اولین ژنرال زن در افغانستان

03 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در افغانستان زنان در تلاشند تا حضورشان را در ارتشِ ملی افغانستان تحکیم و تقویت کنند؛ ارتشی که سالهاست صرفا حوزه عملی مردانه داشته است. خاتون محمدزای، اولین ژنرال زن افغان با سابقه خدمت در پیاده نظام و چتربازی، از جمله این زنان است.