واترپلو در افغانستان

14 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مرکز کابل در یک ساختمان معمولی فرصتی فراهم کرده تا افغانهایی که از خشونت در افغانستان خسته شده اند به دور از درگیری ها در کشورشان در آنجا گرد هم بیایند. این مکان نه یک پناهگاه امن که یک استخر شنا است برای بازیکنان واترپلو تاهفته ای یک بار برای انجام این ورزش دور هم جمع شوند.