نظر تحلیلگران: جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد

15 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دخالت نظامی آمریکا در افغانستان دولت طالبان را که حامی تروریسم بین المللی بود ساقط کرد. اما هنوز وضعیت سیاسی یا نظامی در افغانستان تثبیت نشده است. دو تن از تحلیلگران سیاسی محلی نیز معتقدند جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد. گزارش هوشمند میرفخرائی