مخالفت علنی روسیه با راهبرد جدید پرزیدنت ترامپ در افغانستان؛ پاسخ آمریکا

03 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاست های آمریکا و روسیه درباره افغانستان در کانون اتهاماتی است که مقام های دو کشور علیه یکدیگر مطرح ساخته اند.