تلاش دو سرباز آمریکایی و افغان بعد از معلولیت برای بازگشت به زندگی

18 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش دو سرباز، یکی آمریکائی و دیگری افغان که در جنگ افغانستان معلول شده اند، برای بازگشت به زندگی، موضوع گزارشی است که سمیر رسولی خبرنگار بخش افغان صدای آمریکا تهیه کرده است.