هشدار فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان نسبت به نفوذ ایران، روسیه و پاکستان

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرمانده ارشد آمريکا و ناتو در افغانستان نسبت به آنچه که وی از آن به عنوان «نفوذ بدخواهانۀ» ايران، روسيه و پاکستان نام برده در مورد آيندۀ ثبات افغانستان هشدار داده می گويد، اين تحرکات تمامی تلاش های جامعۀ بين المللی در جهت تثبيت وضعيت کشور جنگزدۀ افغانستان را تهديد می کند.